SimpTellSimpTell is een Webgebaseerde telegramstijltherapie voor personen met (Broca-)afasie die chronische zinsproductieproblemen ervaren. De naam SimpTell staat voor Semi-onafhankelijke Interactieve Multimodale Productie Training van ELLipsen.

Begin met de therapie